22. září Jaroměřský medový jarmark - Bastion I, Pevnost Josefov

03.09.2018 22:25